fredag 25 september 2015

Behandling av PAH 2015

Prof. Sean Gaine
1998 beskrevs ett antal möjliga behandlingsvägar mot PAH i den medicinska tidskriften Lancet. För tre av dessa behandlingsvägarna finns det läkemedel sedan ett antal år tillbaka. En fjärde behandlingsväg introducerades 2014, men som det nu ser ut är ingen mer outforskad behandlingsväg på gång att utforskas. Viljan att hitta nya effektiva vägar finns säkert, men det blir svårare och svårare att hitta patienter till kliniska studier som inte redan behandlas med flera läkemedel. Att vetenskapligt påvisa effekt av ett enstaka läkemedel blir därmed svårt.

Professor Sean Gaine tror att de studier som kommer att ske de kommande åren kommer att handla om olika former av kombinationsterapi (dvs studier där man kombinerar läkemedel för de olika behandlingvägarna). Ambitionstudien som blev klar under 2015 kommer att vara tongivande. Den visade tydligt att effekten är mer positiv med samtidig behandling med läkemedel för två av behandlingsvägarna jämfört med behandling med ett läkemedel i en behandlingsväg. Den första studien med trippelterapi (samtidig behandling i tre behandlingsvägarna) är redan på gång att startas.

Den utveckling som nu sker på läkemedelsfronten handlar främst om att effektivisera läkemedlen inom de befintliga behandlingsvägarna. Och den behandling som ges är i många fall effektiv. Detta har medfört att PAH mer och mer betraktas som ett kroniskt tillstånd. Därför tror Gaine att mer kraft kommer att läggas inom andra områden för att förbättra levnadsvillkoren för dem som har sjukdomen. Anpassad fysik träning är ett sådant område som redan nu utforskas.