söndag 31 januari 2016

Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Du som medlem i PAH-föreningen kallas härmed till årsmöte. Årsmötet äger rum i Metamatrix lokaler på Hornsbruksgatan 19 (Hornstull) i Stockholm den 6 februari 2016 kl. 13.30 – 16.00.

Med hänsyn till den korta tiden in på året ber vi om förståelse för, att styrelsen inte presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse förrän på mötet.

Dagordning
Årsmötets öppnande
Årsmötets behöriga sammankallande
Val av årsmötesordförande
Val av årsmötessekreterare
Val av protokolljusterare och rösträknare
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Styrelsens ansvarsfrihet 
Behandling av motioner (styrelsen tillhanda 14 dagar innan mötet)
Behandling av styrelsens förslag
Fastställande av föreningens verksamhetsplan
Fastställande av årsavgift
Fastställande av budget
Fastställande av styrelsens storlek (minst ordförande, 2 ledamöter, 1 ersättare)
Val av ordförande (nuvarande Patrik Hassel)
Val av kassör (nuvarande Peter Bäärnhielm)
Val av en ledamot (nuvarande Klas Birgersson och Leif Dollert)
Val av ersättare till styrelsen (inget omval, två års mandat)
Val av revisorer och ersättare (inget omval, två års mandat)
Val av valberedning (inget omval, två års mandat)
Eventuella övriga frågor eller förslag
Årsmötets avslutande

Motioner
Alla medlemmar har rätt att inkomma med motion till årsmötet, styrelsen tillhanda 14 dagar innan mötet. Motioner skickas till info@pah-sverige.se eller till PAH-föreningen c/o Patrik Hassel, Kärrtorpsvägen 37, 121 55 Johanneshov.

Anmälan
I samband med årsmötesförhandlingarna och informationen kommer vi att bjuda på en enkel förtäring. För att kunna planera önskar vi, att du anmäler dig till antingen Patrik Hassel (ordförande) på telefon 073-944 20 49 eller patrik@pah-sverige.se eller till Peter Bäärnhielm (kassör) på telefon 070-237 23 00 eller peter@pah-sverige.se. Vi önskar svar om du eller ni kommer till årsmötet senast den 2 februari 2015, men svara gärna innan dess. Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta någon av oss ovan.

Hälsningar
PAH-föreningen