måndag 29 oktober 2012

Stor patientstudie


Under två års tid har en studie kring hur patienter och anhöriga upplever sin situation genomförts. Sammantaget har 455 personer från fem länder (Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien) deltagit i studien. Det som framkom från under studien bekräftar den bild som vi som  har erfarenhet av sjukdomen har.

Bland patientgruppen framkom bl.a. att:
 • Stor andel visade tecken på depression
 • Många hamnar i ekonomiska svårigheter
 • Flera upplever avsaknad av empati och förståelse för sjukdomen
 • Många har inga framtidsplaner
Hos anhöriggruppen framgår följande:
 • Mer aktiva än patienter när det gäller att söka information 
 • Många hamnar i ekonomiska svårigheter 
 • Avsaknad av empati och förståelse för sjukdomen 
 • Tar på sig en stor börda, oroande för framtiden

Ladda ner studien som är på engelska (pdf).

torsdag 25 oktober 2012

Handlingsplan för Pulmonell Hypertension


Vården i Europa när det gäller PAH skiljer sig markant beroende var i Europa man bor. Genom paraplyorganisationen PHA Europe har patientföreningar runt om Europa enats om fem åtgärdspunkter för att förbättra villkoren för de som drabbas av Pulmonell Hypertension. Dessa är:

 • Förbättra tillgång till expertvård 
 • Höja kunskapen om sjukdomen och förbättra screening 
 • Stödja klinisk forskning och innovation 
 • Stärka patientgrupper 
 • Säkerställ tillgång till psykosocialt stöd 

För att få gehör och få tillstånd en förändring bedrivs opionsbildande arbete både centralt mot de styrande inom EU men också på nationell nivå.

Ladda ner sammanfattningen av handlingsplan (på svenska)

Ladda ner hela handlingsplanen (på engelska)