Kontakt

Kontaktpersoner i PAH Sverige

Vill ni komma i kontakt med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen får ni gärna höra av er. Observera att vi inte ger några medicinska råd, till detta hänvisar vi till respektive PAH-mottagning.

Kontaktpersoner PAH-patienter

Nina Dahlerup, nina@pah-sverige.se eller 073-733 94 62
Ugur Göker, ugur@pah-sverige.se eller 070-499 08 33

Kontaktperson CTEPH-patienter

Peter Bäärnhielm, peter@pah-sverige.se eller 070-237 23 00

Kontaktperson anhöriga

Hanne Dahlerup, hanne@pah-sverige.se eller 070-617 77 66

Allmänna frågor om föreningen

Patrik Hassel, patrik@pah-sverige.se eller 073-944 20 49.


PAH-mottagningar i Sverige

PAH-mottagningar finns på följande kliniker från söder till norr. PH-mottagningen på Södersjukhuset samverkar med Karolinska och mottagningen i Sundsvall samarbetar med Umeå. Om ni önskar kontaktpersoner på mottagningarna så kontakta oss så kan vi förmedla namn.

LUND
PAH- mottagningen, Kardiologmottagningen
Lunds Universitetssjukhus
221 85Lund
Tel: vxl 046-171 000

GÖTEBORG
PAH-mottagningen,Kardiologkliniken
Sahlgrenska/SU
413 45 Göteborg
Tel: vxl 031-343 40 00

LINKÖPING
PAH-mottagningen, Hjärtcentrum Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: vxl 013-22 20 00

STOCKHOLM
Lung Allergi kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Tel: vxl 08-517 70 00

Hjärtmottagningen
VO kardiologi
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Tel vxl   08-616 10 00

UPPSALA
PAH-mottagningen, Kardiologkliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: vxl 018-611 00 00

ÖREBRO
Universitetssjukhuset
Tel: vxl 019-602 10 00

SUNDSVALL
Länssjukhuset
Hjärtmottagningen
Tel: vxl 060-18 10 00

REGION NORR UMEÅ
PAH-mottagningen, Hjärtcentrum
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: vxl 090-785 00 00