Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss får ni gärna höra av er till föreningens ordförande Patrik Hassel, patrik@pah-sverige.se eller 073-944 20 49. För allmänna frågor går det bra att använda e-postadressen: info@pah-sverige.se.

På de flesta PAH-mottagningar i Sverige har föreningen en kontaktperson. Uppgift om kontaktperson lämnas ut av mottagningens kontaktsköterska.

Ladda hem eller beställ informationsbroschyrer


PAH-föreningen har tagit fram tryckt material som kan beställas av patienter, anhöriga och vårdgivare. Kontakta oss på info@pah-sverige.se för beställning. Samtliga broschyrer kan också laddas hem som PDF-filer.

Att leva med pulmonell hypertension - personliga berättelser
Levandegör sjukdomen genom personliga berättelser om hur det är att leva med en svår lungsjukdom. Vi får träffa Leif, Malin, Claes och Camilla som alla har egna erfarenheter av pulmonell hypertension som de generöst delar med sig. 
Broschyren ger även en grundläggande beskrivning av sjukdomen, diagnos och behandling.
Ladda hem som PDF-fil
Att vara förälder till barn med pulmonell hypertension
PAH är en ovanlig sjukdom och det är förhållandevis få barn som drabbas. Exakt hur många barn det handlar om vet vi inte då barn inte inkluderas i det nationella register som finns.

Broschyrens handlar om utmatningen/sorgen/glädjen att leva med ett svårt sjukt barn. Den ger en grundläggande beskrivning av sjukdomen, diagnos och behandling, samt innehåller tre personliga berättelser.

Ladda hem som PDF-filAtt leva med PAH. Dialog verktyg för patienter och anhöriga
Baseras på den stora internationella studien kring PAH som gjordes 2012. Den ena vänder sig till patienter och den andra till anhöriga. Fokus är inte själva sjukdomen utan vilka följder det får att leva med en allvarlig och obotlig sjukdom. Det finns också ett självtest för att följa upp den egna utvecklingen.