tisdag 18 oktober 2016

Informationsmöte i Linköping den 14 november

Vi hälsar dig som patient och dina anhöriga varmt välkomna att tillbringa en eftermiddag tillsammans med PAH-teamet på Universitetssjukhuset i Linköping och representanter från PAH-föreningen. Den viktigaste anledningen till att du bör komma står inte i programmet. Men detta är ett unikt tillfälle, att träffa och utbyta erfarenhet med andra som också kämpar med sjukdomen! Dessutom får dina anhöriga en god insyn i din sjukdom. Vi hoppas verkligen, att såväl du och de dina har möjlighet att närvara.

Programmet

 • Patrik Hassel från PAH-föreningen hälsar välkommen 
 • Presentation av det multidisciplinära PAH-teamet på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi berättar hur teamet arbetar och ger en får en kort redogörelse från läkare, sjuksköterska och flera i PAH-teamet 
 • Överläkare Kjell Jansson berättar om sjukdomen PAH och behandlingsläget idag 
 • Presentation av patientföreningen och dess arbete. 
 • Samtal i smågrupper kring frågor som vi kommer överens om senare. 
 • Fika paus med något enkelt att förtära 

Tid och plats

Måndagen den 14 november kl. 13.00 – 16.00 träffas vi på Universitetssjukhuset Linköping i Granitsalen. (vid den nyöppnade norra entrén)

Anmälan

Det kostar inget att delta och du anmäler dig genom att skicka e-post till patrik@pah-sverige.se eller ringa till Patrik Hassel på 073-944 20 49. Glöm inte ange hur många personer anmälan avser. Svar önskas så snart som möjligt men dock senast den 31 oktober 2016

Bra att veta

Det finns ingen tillgång till syrgas i lokalen. Vid behov ta med egen syrgas.


fredag 14 oktober 2016

Årets PAH-konferens med PHAE

PAH-föreningen Sverige är medlem i ”Pulmonary Hypertension Association Europe” (PHAE) och har varit det sen starten av organisationen 2003. Idag har PHAE 33 medlemsländer. PHAE täcker då inte bara EU-länder utan länder i det geografiska Europa, där då även Turkiet och Israel är medlemmar.
Delegaterna på årets PH-konferens i Barcelona 
Varje år har PHAE ett årsmöte och konferens i Barcelona. I år deltog 65 deltagare från 33 länder (inkl. Estland och Cypern som blir medlemmar tidigast nästa år) Varje medlemsland får skicka två representanter och PHAE står för alla kostnader. För oss (och andra föreningar) som inte har så mycket pengar är det en förutsättning för att delta. Vår svenska förening representerades av Nina Dahlerup och Peter Bäärnhielm. Vi två vill i denna artikel ge en liten resumé kring de för oss viktigaste erfarenheterna från mötet.

Konferensen är uppbyggd kring tre huvuddelar:
 • Föreläsningar av världsledande experter på sjukdomen PAH/CTEPH och läkemedelsindustrin som jobbar med PAH/CETPH.
 • Orientering kring de aktuella projekt som pågår i PHAE. 
 • Orientering kring de aktuella projekt som pågår i PHAE
Men framförallt handlar det om utbytet av erfarenheter från arbetet i våra respektive länder.

Här kommer en liten sammanfattning av några av föreläsningarna:

Prof. Maurice Beghetti (Pediatric PH) – Globalt register för Barn med PAH. Precis som i Sverige drivs barnsjukvården i många länder i egna spår. Detta kan få konsekvensen att kompetensen när det gäller barn med vår sjukdom inte kan upprätthållas. Inte minst på grund av den snabba utvecklingen av behandlingen av sjukdomen. Prof. Maurice Beghetti föreslår ett globalt register för barn med PAH. Det ser vi som en naturlig del och en utveckling av att få fram ett nationellt register som sammankopplas med vårt nuvarande register över vuxna personer.

Prof. Irene Marthe Lang pratade bland annat om forskningen kring ballongsprängning hos patienter med CTEPH (proppar i lungorna) där det inte går att operera.

Harry Rastedt (läkemedelsföretaget GlaxoSmithKlein) berättade att de utvecklat en app för insamling av data. Den kommer först på engelska, tyska, franska och spanska. Denna app kan minska antalet besök på PAH-centren. Vilket borde kunna underlätta för vissa patienter, till exempel de som arbetar eller de som bor långt från PAH-centret.. Vi i Sverige med våra avstånd borde ges möjlighet att tidigt komma in i detta projekt. Han berättade även att man arbetar med att kombinera Adcirca och Volibris i en tablett.

Alessandro Maresta/Alma Rubeo (läkemedelsföretaget Actelion) berättade om att Actelion i en patientundersökning har konstaterat att ¾ vill ha en högre grad av inflytande i behandlingen av sin sjukdom. Därför har man skapat en kalender, som stöd för patientens planering. I oktober kommer den ut i sin första upplaga (inte på svenska och inte i Sverige). Men den viktigaste slutsatsen av undersökningen är, att unga patienter vill leva ett normalt liv med mål och inte minst ha kontakt med jämnåriga. Unga människor vill inte identifiera sig med sin sjukdom och ser inte patientföreningen som något för dem.

Därför vill Actelion skapa forum där denna patientgrupp kan mötas. Några andra länder berättade att de har grupper på Skype och WhatsApp för unga patienter. Detta var nog ett av de viktigaste budskapen vi två deltagare tog med oss hem.

De berättade även, att Uptravi, en tablett som tas oralt och är verksam i prostacyklinvägen, kommer ut i Sverige i närtid. En studie om trippelbehandling från diagnosen ställs har startat upp. Studien som kallas Triton beräknas vara klar om 3 år

Tim Aldwinkle (läkemedelsföretaget United Therapeutics) talade även detta år om utvecklingen inom området lungtransplantation. En intressant del var när han talade om EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion), som ger möjligheten att med ny utrustning bevara de lungor, som är tillgängliga för transplantation, i upp till 7 dygn.

”Call to action” är ett projekt för att öka donation och transplantation av organ. Projektet har drivits av PHAE under ett antal år av föreningens VD Pisana Ferrari som själv är lungtransplanterad. Den 18 oktober genomförs ett möte med EU kommissionen. Självklart är Pisana där.

Lila elefanten Pongo, en symbol frö pulmonell hypertension
I Grekland har man tagit fram en barnbok om den lila elefanten Pongo. Pongo är lila för han har ett fel i sina långa näsborrar, som gör att han inte får tillräckligt med syre. Detta skapar för den lilla elefant ett utanförskap. Denna bok finns idag bara på grekiska och engelska. Vi hoppas att i framtiden även kunna erbjuda den på svenska vilket vi pratar med författaren Ioanna Alysandratou om.

Det som vi två representanter för Sverige efter mötet ser som det viktigaste att ta med oss in i framtiden, är Actelions idé om att skapa en ungdomsgrupp. Vi anser att fördelarna är många både för individen och vår förening.

Självklart finns vi för alla våra medlemmar, oavsett ålder, och vill koncentrera oss på det som ni medlemmar tycker är viktigt. Hör därför gärna av er till oss med tankar och idéer om vad ni tycker föreningen bör fokusera på.

Nina (31 år)                                              
Peter (67 år)

fredag 9 september 2016

Informationsmöte i Göteborg den 24 oktober

Tillsammans med PAH-teamet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg arrangerar PAH-föreningen ett informationsmöte som vänder sig till patienter med PAH eller CTEPH och anhöriga.

Programmet
 • Patrik Hassel från PAH-föreningen hälsar välkommen
 • Presentation av patientföreningen och kontaktpersoner
 • Överläkare Sven-Erik Bartfay berättar om sjukdomen PAH och behandlingsläget idag
 • Presentation av det multidisciplinära PAH-teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi berättar hur teamet arbetar och ger en får en kort redogörelse från läkare, sjuksköterska och flera i PAH-teamet
 • Samtal i smågrupper kring frågor som vi kommer överens om senare.
 • Fika paus med något enkelt att förtära
Tid och plats
Måndagen den 24 oktober kl. 13.00 – 16.00 träffas vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i konferenslokalen Stammen. (Blå stråket 6 – mittemot Huvudingången)

Anmälan
Det kostar inget att delta och du anmäler dig genom att skicka e-post till
patrik@pah-sverige.se eller ringa till Patrik Hassel på 073-944 20 49. Glöm inte
ange hur många personer anmälan avser. Svar önskas så snart som möjligt men
dock senast den 10 oktober 2016

söndag 10 juli 2016

Almedalen 2016

Peter och Patrik från PAH-föreningen tillsammans med Inger Ros
som är ordförande för Riksförbundet Hjärt-Lung
För andra året i rad deltog PAH-föreningen under Almedalsveckan. Bland de 1000-tals seminarier som arrangeras under veckan, hade vi valt ut att gå på ett tiotal seminarier med koppling till vår verksamhet.

I stort sätt alla seminarier vi deltog i belyste på olika vis de strukturproblem som finns i vården. Vi som lever med en sällsynt diagnos är en grupp som påverkas när det inte fungerar.

Alla parter är samstämmiga i att vården i många fall fungerar dålig och i de flesta fall är det den svenska modellen dom ses  som roten till problemen. I Sverige har vi 21 huvudmän i form av landsting, dessa ansvarar regionalt för vården. Det spelar ingen roll om det finns nationella riktlinjer, besluten om vilken behandling som en patient ska erbjudas fattas lokalt. Anders Lönnberg som är nationell samordnare inom life science, beskrev det som bisarrt att läkemedel som godkänts nationellt måste passera 7-8 nivåer (där man på varje nivå kan säga nej) innan det når patienten.

Seminarium om kroniskt sjukas rätt till innovationer, med bl.a.
Elisabeth Walenius från Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Även om många seminarier under Almedalen har försökt vara lösningsorienterade, så hamnade de flesta diskussioner i återvändsgränder. Så länge vi mäter kostnader och processer istället för resultat så kommer vi inte att se någon större förändring. Så länge vi har 21 självbestämmande landsting kommer vi inte uppleva jämlik vård.

Det krävs mod och beslutsamhet för att bygga en ny vårdstruktur som på riktigt sätter patienten i centrum.

Föreningen representerades av Patrik Hassel och Peter Bäärnhielm.


söndag 26 juni 2016

En kamp för pulmonell hypertension

Den 29 maj anordnade den norska och den svenska föreningen för pulmonell hypertension ett idrottsevenemang på Norges nationalarena Bislett i Oslo. Evenemanget är en del av World PH Day (världsdagen för pulmonell hypertension) som manifesteras genom olika aktiviteter över hela världen under maj månad. Målet med WPHD är att sätta strålkastarljuset på sjukdomen.

Kampen i Oslo bjöd på många skratt och vi hoppas att den film som håller på att produceras om evenemanget kommer att få stor spridning. Dagen innan baklängeskampen hade vi ett möte mellan våra två föreningar där vi delade med oss av våra respektive erfarenheter. Redan nu har vi börjat samtala om hur vi kan utveckla detta vidare till ett årlig händelse där vi även bjuder in fler länder.

Svenska laget

60 meter baklänges

Föreningarna möts

Dr. Arne Andreassen (PAH-läkare Rikshospitalet, Patrik Hassel ,ordförande PAH-föreningen i Sverige och Hall Skare, ordförande i PHA-norway

tisdag 14 juni 2016

Ett besök på Feiringklinikken i Norge.

Efter givande möten med Norges Patientförening och landskamp på Bislett i Oslo den 28-29 maj, så hade några av oss möjlighet till att även avsätta måndagen därpå till ett besök på Feiringklinikken drygt 8 mil norr om Oslo. Det är en klinik som inrättades 1989 och drivs av motsvarigheten till HjärtLung i Sverige. På kliniken genomför man utredningar, operationer, rehabilitering och livsstilskurser för hjärtpatienter. Idag har man också rehabilitering och kurser för PAH-patienter. Det senare faktumet kräver en kort historiebeskrivning.

Feiringskliniken
2006 påbörjade, det som genom åren skulle bli ett antal studier, Professor Ekkehard Grünig sitt arbete kring patienter med PAH. Han är idag erkänt framstående inom sitt område och är idag chef för Toraxklinikens PAH-center på universitetssjukhuset i Heidelberg i södra Tyskland. Han visade i dessa studier framgångar med att arbeta med olika expertområden runt en enskild patient.  ”Experterna” var medicinsk personal, sjukgymnaster, dietister, kuratorer m.fl. och dessa arbetade i så kallade multidisciplinära team. 

Ordföranden i Norges patientförening Hall Skåre fick för ett par år sedan möjligheten att som patient skrivas in för behandling i Heidelberg, Tyskland. Behandlingen bestod i förutom ordinarie prover, intervallträning på cykel, ”mentala” promenader, andningsteknik, anpassad styrketräning, värmeterapi och massage. Dessutom hade han en personlig tränare att kunna kommunicera med och inte minst även en dietist för att lära sig att äta god men rätt mat. Redan efter en vecka, efter gångtesten, hade han höjt syreupptagningen från 88 till 93 procent. Detta trots en låg belastning på träningen

Peter, Nils, Leif och Nina

De kunskaper han fick i Heidelberg, tog han med sig hem och frågade klinikchefen på Feiringklinikken, om man inte kunde kopiera denna behandling på kliniken. Svaret var självklart ett ja, då man redan hade erfarenhet från rehabilitering av hjärtpatienter. Detta resulterade i något nytt i Norden – multidisciplinära treveckorskurser i hälsa och livsföring för PAH-patienter.

Vid vårt besök på Feirringklinikken mottogs vi av klinikchefen för rehabilitering och livsstilsmedicin Nils Erling Myhr, som visade oss runt i de fina lokalerna och fick även stifta bekantskap med PAH-läkaren, sjukgymnasten och chefen för Rehabiliteringsavdelningen. Vi träffade även ett antal PAH-patienter, som vi redan mött under lördagen, som nu denna dag skrevs in för en treveckorskurs på kliniken.

Den viktigaste delen för oss var samtalet med klinikchefen. Ett samtal kring hur vi i Sverige skulle kunna skapa en rehabilitering, som motsvarade det upplägg som man har på kliniken. Vi diskuterade även konkreta lösningar kring ämnet och fick också erbjudanden kring hjälp till en uppstart. Innehållet i dessa erbjudanden återkommer vi till när vår styrelsen har diskuterat igenom dessa. Vi vill också passa på och tacka för det sätt vi blev mottagna.


Peter, Nina och Leif

fredag 27 maj 2016

Landskamp för pulmonell hypertension (uppdaterad 2016-05-27)Den 29 maj är det landskamp på Norges nationalarena Bislett i Oslo. Det handlar varken om fotboll eller friidrott, utan om en vänskaplig landskamp i udda grenar som äggkastning och 60 meter baklängessprint. 

Med landskampen vill vi uppmärksamma den allvarliga och än så länge obotliga lungsjukdomen pulmonell hypertension. Bakom evenemanget står den norska (www.pha-no.com/) och den svenska patientföreningen för pulmonell hypertension.

Evenemanget börjar kl. 13 och slutar kl. 15 och agendan är:

Kl. 13.00 - 13.15 Välkomsthälsning och registrering
Kl. 13.15 - 14.15 Tävlingar
Kl. 14.15 - 14.30 Prisutdelning
Kl. 14.30 - 15.00 Underhållning


Vill du veta mer kontakta Patrik Hassel, 073-944 20 49 eller patrik@pah-sverige.se.