fredag 23 november 2012

Kontaktpersoner ger resultat

Sedan en vecka finns det en poster och informationsblad om patientföreningens kontaktpersoner på Karolinska sjukhusets PAH-mottagning. Responsen har varit över förväntan och fler personer har hört av sig till våra kontaktpersoner. Nu kommer vi arbeta för att sprida detta till övriga PAH-mottagningar i Sverige!