Om föreningen

Mål

PAH Sveriges främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga till personer med sjukdomen pulmonell hypertension (lungövertryck). Förutom den stödjande verksamheten arbetar vi för tidigare diagnos, jämlik vård och ökat psykosocialt stöd. Ta del av föreningens stadgar.

Historia

Föreningen bildades 2009 och gick samma år med i Riksförbundet HjärtLung. 2012 blev PAH-föreningen även medlem i PHA Europe som är en europeisk paraplyföreningen för föreningar inom pulmonell hypertension. 2015 blev föreningen medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser som representerar föreningar/individer med  diagnoser som drabbar färre än 1 av 10000 invånare.

Medlemmar

Föreningen hade vid årskiftet 2017/18 160 medlemmar varav merparten är patienter.

Styrelsen

Styrelsen består av Patrik Hassel, ordförande, Peter Bäärnhielm, kassör, Nina Dahlerup och Hanne Dahlerup. Samtliga i styrelsen lever med pulmonell hypertension antingen som patient eller anhörig.

Donation/Gåva

Om du vill skänka pengar till forskning inom området hjärta och lungor kan insättning göras till Riksförbundet Hjärt-Lungs forskningsfond. På deras webbplats finns en beskrivning hur du går till väga för att ge en donation eller minnesgåva.

Vill du stödja PAH-föreningens arbete genom gåva, kontakta ordförande Patrik Hassel, 073-944 20 49.