Om föreningen

Mål

PAH Sveriges främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga till personer med sjukdomarna PAH (pulmonell arteriell hypertension) och CTEPH (kronisk lungemboli). Förutom den stödjande verksamheten arbetar vi för tidigare diagnos, jämlik vård och ökat psykosocialt stöd. Våra stadgar och årsredovisningar finns tillgängliga på Riksförbundet HjärtLungs webbplats.

Historia

Föreningen bildades 2009 och gick samma år med i Riksförbundet HjärtLung. 2012 blev PAH-föreningen även medlem i PHA Europe som är en europeisk paraplyföreningen för föreningar inom pulmonell hypertension.

Medlemmar

Föreningen hade vid årsskiftet 2021/2022 192 medlemmar varav merparten är patienter.

Styrelsen

Styrelsen består av Patrik Hassel, ordförande, Peter Bäärnhielm, kassör, Nina Dahlerup, sekreterare, samt Hanne Dahlerup, Sussie Hagelin och Ugur Göker. Samtliga i styrelsen lever med PAH eller CTEPH antingen som patient eller anhörig. Under Kontakt hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Donation/Gåva

Vill du stödja PAH-föreningens arbete genom gåva, går det bra att sätta in pengar på vårt bankgiro: 5216-8291Glöm inte att ange att det är en gåva och om du vill få en bekräftelse på att vi mottagit gåvan behöver du även ange namn och kontaktuppgifter. Om du har frågor så  kontakta ordförande Patrik Hassel, 073-944 20 49 eller patrik@pah-sverige.se.

Om du vill skänka pengar till forskning inom området hjärta och lungor kan insättning göras till Riksförbundet Hjärt-Lungs forskningsfond. På deras webbplats finns en beskrivning hur du går till väga för att ge en donation eller minnesgåva.