onsdag 22 januari 2014

Nya läkemedel för behandling av PAH

Under hösten 2013 har den 10:e, 11:e och 12:e läkemedlet för behandling av PAH nått marknaden.  Behandlingsmöjligheter för patienter växer snabbt. För arton år sedan fanns det inga behandlingar mot PAH. För tolv år sedan fanns det en. Idag finns nu tolv och av de 7000 sjukdomar som klassas som sällsynta har bara tre lika många eller fler behandlingar.

De senaste läkemedlen heter Adempas, Opsumit och Orenitram. Adempas (tas oralt som tablett) gäller för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) och för kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH). Detta är den första läkemedlet som för behandling av CTEPH. Opsumit (även det oralt som tablett) kan beskrivas som nästa generation av läkemedlet Tracleer som många i Sverige behandlas med. Det är ett så kallat endolinhämmande läkemedel. Orenitram är det senast godkända PAH-läkemedlet och det är första gången treprostinil (syntetiskt prostacyklin) finns i tablettform. Dessa är i skrivande stund ännu bara godkända för den amerikanska marknaden men förhoppningsvis finns det tillgängliga i Sverige under 2014.

Den starka utvecklingen på området för pulmonell hypertension under de senaste två decennierna har lett till en bättre prognos för PH patienter. Ett problem är fortfarande att det tar för lång tid innan rätt diagnos ställs och behandling kan sättas in. Ju tidigare behandling påbörjas desto bättre är oddsen för den som är drabbad.