tisdag 25 februari 2014

Att leva med PAH, inte bara överleva

Nu är foldrarna som baseras på den stora internationella studien kring PAH äntligen tryckta! Den ena vänder sig till patienter och den andra till anhöriga. Foldern handlar inte om sjukdomen utan vilka följder det får att leva med en allvarlig och obotlig sjukdom. Det finns också ett självtest för att följa upp den egna utvecklingen.

Som medlem får du foldrarna hemskickade. Samtliga PAH-center har också fått dem för att dela ut till sina patienter och anhörigvårdare. De finns också att ladda ner:

Att leva med PAH - dialogverktyg för patienter (pdf)
Att leva med PAH - dialogverktyg för anhörigvårdare (pdf)