fredag 23 oktober 2015

Företag satsar på ökad tillgång till lungor för transplantation


En specialbyggd grisfarm för att "odla" lungor som kan transplanteras till människor. "Celltvättning" av donera lungor så att de inte stöts bort vid en transplantation. Det låter som science fiction, men det är pågående projekt hos det annorlunda företaget United Therapeutics.

Företaget grundades av Martine Rosblatt då hennes dotter fick diagnosen PAH vid tidig ålder. Hon var inte nöjd med den behandling som erbjöds och bestämde sig för att starta ett företag för att ta fram en bättre produkt. Resultatet känner vi till i Sverige som Remodulin, som är en form av prostacyklin (ges intravenöst).

Att starta ett företag för att rädda livet på sin barn låter som en saga och faktum är att Martine Rosblatt är en minst sagt ovanlig kvinna. Hon föddes som man vid namn Martin Rosblatt. Begåvad men utan pengar  jobbade han parallellt med att han pluggade juridik. På 80-talet väcktes intresset för satellitradio (stort i USA) och Martin startade Sirius som idag är USA:s största satellitradiokanal. På 90-talet fick dottern insjuknade såldes Sirius och m United Therapeutics startades. 1994 bytte Martin kön och blev Martinne som 2014 var USA:s högst betalda kvinnliga VD.

Numera har Martine siktet inställt på att lyfta lungtransplantation till en helt ny nivå. Bara i USA dör runt 400 000 årligen till följd av lungsjukdom, men endast 1000 lungtransplantationer genomförs. Framtiden får utvisa om grislungor och celltvättning passerar projektstadiet, men en metod som redan är igång hos United Theraphetics kallas Ex-vivo lung perfusion technology och den möjliggör att en donerad lunga kan hållas igång artificiellt i väntan på rätt mottagare. Utan denna teknologi klarar sig ett par lungor endast några timmar utanför kroppen.

tisdag 6 oktober 2015

Donationsveckan

Bild: Gjurgica PH Kjaeva, PHA Macedonia

2010 initierade Socialstyrelsen Donationsveckan för att få fler att ta aktiv ställning till organdonation. I år infaller donationsveckan den 5-11 oktober. Inget land i Europa har så stor andel medborgare som är positivt inställda till organdonation som Sverige, runt 80 procent säger sig vara villiga att donera sina organ. Men det är fortfarande få som aktivt tagit ställning och anmält till till Donationsregistret. I Sverige har vi ca 15 organdonationer per miljon invånare, vilket är under snittet i Europa.

Varje donator kan rädda upp till åtta liv och varje är är det några PAH-patienter som får en andra chans med hjälp av nya lungor.

För att kunna bli donator är det följande som gäller:

"För att komma ifråga som donator finns ingen åldersgräns. Patienten måste dock vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning när döden inträffar. Personen måste också vara medicinskt lämplig och det ska finnas ett medgivande för donation. Donatorn kan antingen ha anmält sin vilja till donationsregistret, fyllt i ett donationskort eller informerat sina närstående om sin inställning till organ- och vävnadsdonation." (Socialstyrelsen)

Om du inte redan tagit ställning, gör det nu: Socialstyrelsens donationsregister

Vi vill också uppmana er att stödja den kampanj som den europeiska paraplyorganisationen för pulmonell hypertension (PHA Europe) driver för att sprida kunskap om organdonation och transplantation inom EU.