fredag 15 maj 2015

PAH-centret i Linköping

Peter, Monika och Nina
På föreningens årsmöte i januari beslutades att samtliga sex PAH-center i Sverige (Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund) ska ha en kontaktperson från föreningen vid utgången av året.

I slutet av februari besökte PAH-föreningen Linköpings PAH-center för att träffa Monika som är PAH-sköterska där. Mötet blev ett startskott för etablering av Nina som kontaktperson för patienter som behandlas på Linköpings universitetssjukhus.

Vad gör en kontaktperson?

En kontaktperson har till uppgift vara föreningens kontakt mot ansvarig PAH-sköterska.  Hen ser till att föreningens broschyrer finns på plats och ansvarar för aktiviteter som föreningen håller på PAH-centret. Vidare är kontaktpersonen den som patienter och anhöriga vänder sig till med frågor om föreningen och för att få stöd av någon som har erfarenhet av sjukdomen.

Om PAH-centret i Linköping

Upptagningsområdet är Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län. Dessutom har man ett antal patienter från Värmland. Totalt behandlas ca 50 patienter på PAH-centret i Linköping som ligger på Kardiologiska mottagningen. 

Monica är den sjuksköterska som har ansvaret för kontakterna med PAH-patienterna. Det finns två sjuksköterskor som vid hennes frånvaro hjälper till med administrationen kring patientfrågor.