fredag 9 september 2016

Informationsmöte i Göteborg den 24 oktober

Tillsammans med PAH-teamet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg arrangerar PAH-föreningen ett informationsmöte som vänder sig till patienter med PAH eller CTEPH och anhöriga.

Programmet
  • Patrik Hassel från PAH-föreningen hälsar välkommen
  • Presentation av patientföreningen och kontaktpersoner
  • Överläkare Sven-Erik Bartfay berättar om sjukdomen PAH och behandlingsläget idag
  • Presentation av det multidisciplinära PAH-teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi berättar hur teamet arbetar och ger en får en kort redogörelse från läkare, sjuksköterska och flera i PAH-teamet
  • Samtal i smågrupper kring frågor som vi kommer överens om senare.
  • Fika paus med något enkelt att förtära
Tid och plats
Måndagen den 24 oktober kl. 13.00 – 16.00 träffas vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i konferenslokalen Stammen. (Blå stråket 6 – mittemot Huvudingången)

Anmälan
Det kostar inget att delta och du anmäler dig genom att skicka e-post till
patrik@pah-sverige.se eller ringa till Patrik Hassel på 073-944 20 49. Glöm inte
ange hur många personer anmälan avser. Svar önskas så snart som möjligt men
dock senast den 10 oktober 2016