måndag 5 januari 2015

Årsmöte den 17 januari

Den 17 januari kl. 13-16 är det årsmöte med PAH-föreningen. Mötet hålls i Stockholm i lokaler på Hornsbruksgatan 19 (Hornstull).

I samband med årsmötesförhandlingarna önskar vi i styrelsen presentera för föreningens medlemmar var vi står idag och vilka mål vi vill uppnå. Det vi kommer beröra och även diskutera med er är:
  • Kommunikationen med nuvarande och blivande medlemmar
  • Möten och kommunikation med den medicinska personalen på våra PAH center.
  • Information till media, läkemedelsindustrin, andra berörda organisationer
  • Egna aktiviteter i samband med PH-dagen den 5 maj och eventuella andra arrangemang
  • Internationellt samarbete i Europa och i Skandinavien.
  • Föreningens interna arbete
I samband med årsmötesförhandlingarna och informationen kommer vi att bjuda på en enkel förtäring. För att kunna planera önskar vi, att du anmäler dig till antingen Patrik Hassel (ordförande) på telefon 073-944 20 49 eller patrik@pah-sverige.se eller till Peter Bäärnhielm (kassör) på telefon 070-237 23 00 eller ovide@telia .com. Vi önskar svar om du eller ni kommer till årsmötet senast den 15 januari 2015, men svara gärna innan dess. Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta någon av oss ovan.