onsdag 14 januari 2015

Nytt nummer av Marioposa Journal

Marioposa Journal är både en fysisk och digital tidskrift som ges ut några gånger per år av den europeiska organisationen PHA Europe. Marioposa Journal som är på engelska ger en heltäckande bild över vilka aktiviteter som sker inom pulmonell hypertension i Europa, både på föreningsnivå och när det gäller forskning. Klicka här för att ladda ner Marioposa Journal nr 13.