måndag 4 december 2017

Informationsmöte om PAH i Uppsala den 22 januari

Den 22 januari 2018 anordnar PAH-föreningen tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala
en informationsträff. Patienter som behandlas på sjukhuset ska ha fått en inbjudan via post.

Datum: 22 januari
Tid: kl. 13-16
Plats: Enghofssalen ingång 50

Programmet

  • Patrik Hassel från PAH-föreningen hälsar välkommen. 
  • Presentation av det multidisciplinära PAH-teamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
  • Vi berättar hur teamet arbetar och får en kort presentation av läkare, sjuksköterska och flera i PAH-teamet. 
  • Doktor Erik Björklund berättar om sjukdomen och behandlingsläget idag. 
  • Presentation av patientföreningen och dess arbete. 
  • Fika paus med något enkelt att förtära. 
  • En fri diskussions- och frågestund. Leds av föreningen

Bra att veta

Det finns ingen tillgång till syrgas i lokalen. Vid behov ta med egen syrgas.

Anmälan

Det kostar inget att delta och du anmäler dig genom att skicka e-post till patrik@pah-sverige.se eller ringa till Patrik Hassel på 073-944 20 49. Glöm inte ange hur många personer anmälan avser. Svar önskas så snart som möjligt men dock senast den 14 januari 2018