måndag 2 september 2019

Informationsmöte om PAH och CTEPH i Göteborg den 21 oktober

Vi hälsar dig som patient och dina anhöriga varmt välkomna att tillbringa en
eftermiddag tillsammans med PAH-teamet på Sahlgrenska universitetssjukhuset och
representanter från PAH Sverige.

Detta är ett bra tillfälle, att träffa och utbyta erfarenhet med andra som också kämpar med sjukdomen! Dessutom får närstående en god insyn i din sjukdom. Vi hoppas verkligen, att såväl du och de dina har möjlighet att närvara.

Programmet

  • Patrik Hassel från PAH-föreningen hälsar välkommen.
  • Presentation av det multidisciplinära PAH-teamet på Sahgrenska universitetets-sjukhuset i Göteborg. Vi berättar hur teamet arbetar i form av en kort redogörelse från läkare, sjuksköterska och flera i PAH-teamet.
  • Dr Sven-Erik Bartfay berättar om PAH och CTEPH och behandlingsläget idag.
  • Presentation av patientföreningen och dess arbete.
  • Fika paus med något enkelt att förtära.
  • Samtal kring frågor som vi kommer överens om senare.

Tid och plats

Måndagen den 21 oktober kl. 13.00 – 16.00 i Hjärtats aula. Vi rekommenderar att ni går in via huvudentré. Mellan sektion H och L finns Hjärtats aula.

Bra att veta

Det finns ingen tillgång till syrgas i lokalen. Vid behov ta med egen syrgas.

Frågor

Om du har frågor angående informationsmötet så kontakta Peter Bäärnhielm från PAH-Sverige, 070-237 23 00 eller peter@pah-sverige.se alternativt direkt till PAH- mottagningen Ewa Israelsson 031-342 78 99.

Anmälan

Det kostar inget att delta och du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret. Det går också bra att anmäla sig till Peter Bäärnhielm via  telefon på 070-237 23 00 eller peter@pah-sverige.se. Svar önskas så snart som möjligt men senast den 11 oktober.