lördag 6 juni 2020

Förebyggande smittbärarpenning vid PAH eller CTEPH

I april fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på vilka riskgrupper som ska erbjudas så kallad smittbärarpenning i förebyggande syfte (personer som jobbar men som löper högre risk att allvarligt drabbas vid covid-smitta). Trots att Socialstyrelsens svar lämnades relativt snabbt har inget beslut fattats av regeringen (länk till Försäkringskassans information om Coronaviruset) när detta skrivs den 5 juni.

Den 2 juni uppdaterade Socialstyrelsen sin rapport över vilka grupper som löper störst risk att allvarligt drabbas vid covid-smitta. Både PAH och CTEPH tas nu upp under gruppen hjärt-kärlsjukdomar men enligt rekommendationen ska en person tillhöra minst två grupper för att få rätt till smittbärarpenning. Ett exempel är att du har PAH men också tillhör gruppen kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet. 

Hur dessa rekommendationer tolkas när väl regeringen fattar sitt beslut vet vi inte, men vi vi hoppas att du som jobbar och har PAH eller CTEPH inte ska tvingas ut i arbetslivet medan pandemin fortfarande pågår. Tillsammans med Riksförbundet Hjärt-Lung har vi varit i kontakt med Socialstyrelsen. Även representanter för PH-vården i Sverige har varit i kontakt med Socialstyrelsen. 

En av dem som väntar på besked är Victoria. Läs intervjun med henne som publicerades i Aftonbladet.

Uppdatering 8 juli. Beslut har fattats och de rekommendationer som ovan beskrevs gäller, dvs PAH och CTEPH tas upp under gruppen hjärt-kärlsjukdomar och enligt rekommendationen ska en person tillhöra minst två grupper för att få rätt till smittbärarpenning. Ett exempel är att du har PAH men också tillhör gruppen kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitetFörsäkringskassan hanterar förebyggande smittbärarpenning för riskgrupper. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.