lördag 15 januari 2022

Årsbrev 2021

2021 var året då vi skulle återgå till det normala, men något vidare normalt år har det inte blivit även om den stora majoriteten nu är fullvaccinerade.

Under våren gjorde vi vad vi kunde för att patienter med PAH och CTEPH skulle prioriteras för vaccination. Många var frustrerade för att besked drog ut på tiden och det var flera som lever med PAH och CTEPH som kontaktade media och berättade om sin vardag, om osäkerheten och rädslan för att bli smittad. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som bidrog till att berätta om hur det är att leva med en allvarlig lungsjukdom under en rådande pandemi!

Efter sommaren när samhällsspridningen var låg ordnade vi det efterlängtade lägret på Fårö. Lägret hade tidigare blivit inställt tre gånger, men nu kände vi att det var tillräckligt säkert för att vi skulle våga genomföra det. Målgruppen var patienter med PAH och CTEPH som är under 50 år och vi samlade runt 30 deltagare under tre soliga sensommardagar.

I juni 2022 kommer vi för första gången att ordna läger på Fårö som vänder sig till dig som är över 50 år. Inbjudan har tidigare skickats ut digital till medlemmar och PAH-mottagningarna har lovat att upplysa sina patienter om evenemanget som äger rum 2-5 juni. Det är många som anmält sig och om du är intresserad så anmäl dig snarast via vår hemsida eller kontakta Peter Bäärnhielm 070-2372300.

Under hösten genomförde vi vårt första digitala informationsmöte om PAH och CTEPH tillsammans med ett PAH-center. Det gjordes tillsammans med teamet från Linköpings universitetssjukhus och evenemanget var lyckat. I framtiden kommer denna typ av möten utgöra ett viktigt komplement till våra fysiska träffar som vi hoppas kunna återuppta under 2022 med möten i Stockholm och i Lund.

Vår enkätundersökning från 2020 om era upplevelser från första symptom till diagnos, uppmärksammandes inom vården och inspirerade till en mindre forskningsstudie 2021 av Bodil Ivarsson, Anders Johansson och Barbro Kjellström.

Vårt samarbete med professionsföreningen Svensk föreningen för pulmonell hypertension har fortsatt att stärkas och samarbetet som är unikt i sitt slag uppmärksammades i läkartidningen under hösten.
Vår nya folder om PAH och CTEPH som jag nämnde i mitt förra årsbrev har blivit försenad, men den kommer att finnas hos PAH-mottagningarna under 2022.

Under året växte vi från 181 till 192 medlemmar och jag vill avsluta detta brev med att rikta ett stort tack till den fantastiska styrelse som jag har den stora äran att jobba med och till er medlemmar som uppmuntrar och stöttar vårt arbete!
 
Patrik Hassel
Ordförande PAH-Sverige