lördag 24 september 2022

Anmälan till informationsmöte om PAH och CTEPH i Lund

Den 8 november anordnar PAH Sverige tillsammans med PAH-enheten på Skånes Universitetssjukhus i Lund en informationsträff. Träffen vänder sig dig som är patient hos PAH-enheten och en inbjudan per post är skickad. Inbjudan gäller självklart också till närstående.  

Du anmäler dig genom att fylla i detta anmälningsformuläret. Svar önskas så snart som möjligt men senast den 30 oktober. Det kostar inget att delta! Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan men det kan ta några dagar då detta hanteras manuellt.