torsdag 25 oktober 2012

Handlingsplan för Pulmonell Hypertension


Vården i Europa när det gäller PAH skiljer sig markant beroende var i Europa man bor. Genom paraplyorganisationen PHA Europe har patientföreningar runt om Europa enats om fem åtgärdspunkter för att förbättra villkoren för de som drabbas av Pulmonell Hypertension. Dessa är:

  • Förbättra tillgång till expertvård 
  • Höja kunskapen om sjukdomen och förbättra screening 
  • Stödja klinisk forskning och innovation 
  • Stärka patientgrupper 
  • Säkerställ tillgång till psykosocialt stöd 

För att få gehör och få tillstånd en förändring bedrivs opionsbildande arbete både centralt mot de styrande inom EU men också på nationell nivå.

Ladda ner sammanfattningen av handlingsplan (på svenska)

Ladda ner hela handlingsplanen (på engelska)