måndag 29 oktober 2012

Stor patientstudie


Under två års tid har en studie kring hur patienter och anhöriga upplever sin situation genomförts. Sammantaget har 455 personer från fem länder (Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien) deltagit i studien. Det som framkom från under studien bekräftar den bild som vi som  har erfarenhet av sjukdomen har.

Bland patientgruppen framkom bl.a. att:
  • Stor andel visade tecken på depression
  • Många hamnar i ekonomiska svårigheter
  • Flera upplever avsaknad av empati och förståelse för sjukdomen
  • Många har inga framtidsplaner
Hos anhöriggruppen framgår följande:
  • Mer aktiva än patienter när det gäller att söka information 
  • Många hamnar i ekonomiska svårigheter 
  • Avsaknad av empati och förståelse för sjukdomen 
  • Tar på sig en stor börda, oroande för framtiden

Ladda ner studien som är på engelska (pdf).