tisdag 6 oktober 2015

Donationsveckan

Bild: Gjurgica PH Kjaeva, PHA Macedonia

2010 initierade Socialstyrelsen Donationsveckan för att få fler att ta aktiv ställning till organdonation. I år infaller donationsveckan den 5-11 oktober. Inget land i Europa har så stor andel medborgare som är positivt inställda till organdonation som Sverige, runt 80 procent säger sig vara villiga att donera sina organ. Men det är fortfarande få som aktivt tagit ställning och anmält till till Donationsregistret. I Sverige har vi ca 15 organdonationer per miljon invånare, vilket är under snittet i Europa.

Varje donator kan rädda upp till åtta liv och varje är är det några PAH-patienter som får en andra chans med hjälp av nya lungor.

För att kunna bli donator är det följande som gäller:

"För att komma ifråga som donator finns ingen åldersgräns. Patienten måste dock vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning när döden inträffar. Personen måste också vara medicinskt lämplig och det ska finnas ett medgivande för donation. Donatorn kan antingen ha anmält sin vilja till donationsregistret, fyllt i ett donationskort eller informerat sina närstående om sin inställning till organ- och vävnadsdonation." (Socialstyrelsen)

Om du inte redan tagit ställning, gör det nu: Socialstyrelsens donationsregister

Vi vill också uppmana er att stödja den kampanj som den europeiska paraplyorganisationen för pulmonell hypertension (PHA Europe) driver för att sprida kunskap om organdonation och transplantation inom EU.